Myslivecké sdružení

Autor: admin, 2. 2. 2010

Myslivecké sdružení Dolní Lhota – Horní Lhota hospodaří na výměře 984 ha, přibližně polovina je pole a les v nadmořské výšce 280 – 550 ha. Myslivecké sdružení vzniklo v roce 1966 a v současné době má 18 členů.

Složení výboru mysliveckého sdružení
Předseda – Uher Miloslav
Místopředseda – Urubek Roman
Myslivecký hospodář – Antonín Vojtěšek
Finanční hospodář – Brunik Daniel ml.
Jednatel – Maňas František

Členové mysliveckého sdružení jsou:
Brunik Daniel st., Valášek Jiří, Tesař Petr, Žáček Stanislav, Martinec Josef, Kovář Miloslav, Vojtěšek Jindřich, Polášek Miroslav, Andrýsek Petr, Latinák Petr, Kučera František, Pavelka Jan, Odehnal Václav.

V letech 1978 – 1992 bylo součástí sloučeného MS OLŠAVA Sehradice a poté se znovu osamostatnilo. Má dobré podmínky pro chov zvěře drobné i spárkaté. Podařilo se udržet divokou populaci bažanta (loví se cca 15 ks ročně) i zajíce (lov asi 20 ks ročně). Nejvíce je zastoupena zvěř srnčí a mufloní, kde za poslední období bylo uloveno několik medailových trofejí muflona. Tak jako všude i u nás se zvýšil stav černé zvěře.
Každoročně se v honitbě provádí barvářské a lesní zkoušky psů malých plemen. Za velký úspěch považujeme rekonstrukci myslivecké chaty v Dolní Lhotě, která slouží pro potřeby myslivosti i pro širokou veřejnost. Naše MS má velmi dobré vztahy s obecním úřadem.
Ve spolupráci se základní školou v Dolní Lhotě pořádáme každoročně pro děti v měsíci červnu v rámci akce ČERVEN – MĚSÍC MYSLIVOSTI A OCHRANY PŘÍRODY mysliveckou olympiádu. Hlavní náplní této soutěže, které se účastní v průměru 60 dětí ve třech věkových kategoriích, je poznávání zvěře v přírodě, její ochrana a lov, znalosti botaniky a také částečně i sportovní zdatnost.
V roce 1994 a 2003 pořádalo naše myslivecké sdružení OKRESNÍ CHOVATELSKOU PŘEHLÍDKU TROFEJÍ ulovené zvěře.

© 2008 Dolní Lhota - Webmaster: Radim Vodička Webdesign: Jakub Machala
Webová dílna - Tvorba webových stránek - Zlín