Archiv rubriky Farnost

Fotografie ze svěcení kostela Panny Marie Karmelské – 8. 11. 2014

Rubrika: Farnost, Autor: admin, 11. 1. 2015 • 677 přečtení

Svěcení kostela Panny Marie Karmelské 8. 11. 2014Fotografie ze svěcení kostela Panny Marie Karmelské, které se uskutečnilo 8. 11. 2014, si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Kostel v Dolní Lhotě – možná úprava okolí

Rubrika: Farnost, Autor: admin, 18. 10. 2014 • 759 přečtení

Jednodenní duchovní zamyšlení na téma SMRT, ŽIVOT VĚČNÝ a co pak? PEKLO nebo NEBE

Rubrika: Farnost, Pozvánky, Autor: admin, 25. 10. 2013 • 837 přečtení

Jednodenní duchovní zamyšlení na téma SMRT, ŽIVOT VĚČNÝ a co pak? PEKLO nebo NEBE

Hvězdný prach – letní křesťanský tábor – 15. – 20. 7. 2013

Rubrika: Farnost, Kultura, Pozvánky, Autor: admin, 11. 5. 2013 • 1 101 přečtení

Hvězdný prach - letní křesťanský tábor - 15. - 20. 7. 2013

Koncert křesťanské hudební skupiny Adorare – 17. 3. 2013

Rubrika: Farnost, Kultura, Pozvánky, Autor: admin, 21. 2. 2013 • 1 148 přečtení

Koncert křesťanské hudební skupiny Adorare - 17. 3. 2013

Stavba kostela v Dolní Lhotě

Rubrika: Farnost, Autor: admin, 6. 6. 2012 • 1 429 přečtení

V letošním roce bychom s pomocí Boží rádi provedli zastřešení věže. Zbývá dokončit pokrytí střechy plechem, omítky, okna, dveře a vnitřní úprava. Veškeré práce jsou financovány ze sbírek v kostele a darů věřících.

Snažíme se také oslovit sponzory s prosbou o příspěvek, avšak v dnešní ekonomické krizi se tímto způsobem získávají prostředky velmi těžce. V neděli 15. července před svátkem Panny Marie Karmelské bude při mši svaté sbírka na stavbu kostela. Přispět je možné také na běžný účet farnosti  u Poštovní  spořitelny: 172869220/0300, nebo osobně na faře v Újezdě, kde dárci obdrží potvrzení o daru, který je možné použít k odečtu od základu daně z příjmu.

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. Pamatujeme ve svých modlitbách a při mši svaté.

P. Jan Můčka
http://kostel.dolni-lhota.cz

Hasičská pouť na Svatém Hostýně

Rubrika: Farnost, Spolky, Autor: admin, 5. 5. 2012 • 1 598 přečtení

V sobotu 28. dubna jsme byli účastníky 19. mezinárodní hasičské pouti na Svatém Hostýně. Za krásného slunečného počasí se zde sešlo na 3000 účastníků. Bylo zaregistrováno 130 hasičských sborů s více než sto prapory. Již tradičně nechyběli kolegové z Chotvatska, Slovenska a Polska. Význam této události podtrhuje i účast významných hostí jak z hasičského hnutí, tak z veřejného života. Za všechny bych jmenoval: Starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, čestný prezident Dobrovolnej požiarnej ochrany Slovenské republiky Dr. Jozef Minárik, senátor Parlamentu ČR Jiří Čunek a řada dalších. O hudební doprovod se i tentokrát postarala dechová hudba Lidečanka.

Mši svatou celebroval arcibiskup Jan Graubner.

Obsáhlou fotodokumentaci z tohoto setkání najdete na

http://osh.rajce.idnes.cz/Hasicska_pout_-_Hostyn_2012

Josef Hubáček
starosta SDH Dolní Lhota

© 2008 Dolní Lhota - Webmaster: Radim Vodička Webdesign: Jakub Machala
Webová dílna - Tvorba webových stránek - Zlín